Bojler

Bojler uredjaj koji se nalazi u svakom domaćinstvu

Preteča savremenih bojlera vezuje se za rimsku epohu. Osim toga, niko mogao svako ni da poseduje toplu vodu. To je bila privilegija dobrostojećih stanovnika i naravno predstavnika viših slojeva društva. Rimska kupatila odnosno terme naziv po kome su i danas poznata, a čiji se ostaci mogu videti čak i na našim prostorima, imala su toplu […]

Bojler uredjaj koji se nalazi u svakom domaćinstvu Read More »