Hidro boce

Hidroforske posude i rezervoari zapremine do 1000 litara, radnog pritiska do 6 bara, izradjuju se prema JUS M.E2.100.,od nerdjajućeg visokolegiranog čeličnog prohrom lima fiziološki neutralan, tako da ne utiče na kvalitet vode. Dimenzije boce i raspored priključaka uskladjuju se prema potrebi date situacije odnosno zahtevu.

Hodroforske_Posude

Tabela 1: Specifikacija boca
ZapreminaD (mm)A (mm)H (mm)
60 L350250800
80 L350250980
100 L3802601050
120 L3802601300
170 L4252701350
200 L4252701600
250 L4752801600
300 L4752801850
Scroll to Top