Hidro boce

Hidroforske posude i rezervoari zapremine do 1000 litara, radnog pritiska do 6 bara, izradjuju se prema JUS M.E2.100.,od nerdjajućeg visokolegiranog čeličnog prohrom lima fiziološki neutralan, tako da ne utiče na kvalitet vode. Dimenzije boce i raspored priključaka uskladjuju se prema potrebi date situacije odnosno zahtevu.

Hodroforske_Posude

Tabela 1: Specifikacija boca
Zapremina D (mm) A (mm) H (mm)
60 L 350 250 800
80 L 350 250 980
100 L 380 260 1050
120 L 380 260 1300
170 L 425 270 1350
200 L 425 270 1600
250 L 475 280 1600
300 L 475 280 1850
Scroll to Top