"Renome"  Beograd

                             

       

    B O J L E R I        S E R V I S             P R O D A J A         M O N T A Z A             C E N E            G R E J A C I            B A T E R I J E            F I T I N G           V E  N T I L I            U G R A D NJ A          S U Š A C I         V E L E P R O D A J A         O D R Z A V A NJ E         


  BOJLERI       KAZANI      HIDRO BOCE      OPREMA      O NAMA

 

 

     Dobrodošli na našu web prezentaciju,

    Da bi ste odabrali dobar bojler, potrebno je povesti računa da se iza

zvučnog imena proizvodjača i prodajnog objekta ne krije plagijat i proizvod

izradjen u nepoznatoj državi, a informacije o robi, trgovci ne znaju ili

ne smeju da kažu ugrožavajući svoju egzistenciju. Bojlere treba kupovati

u specijalizovanim radnjama gde ćete dobiti sve informacije o proizvodu

kao i pomoć pri instaliranju i održavanju.

    Naša firma se može pohvaliti da je od skromnog servisa osnovanog

1995.godine, uspevala tom logikom da osvoji poverenje velikog broja korisnika

i da proširi dvoje poslovanje u trgovini, kao i da ostvari saradnju sa velikim

brojem trgovinskih radnji, šireći i dalje svoju poslovnu logiku kvalitetne robe,

brze i efikasne usluge u skladu sa imenom koje nosimo i sve u cilju zadovoljenja

naših potrošača i korisnika naših usluga. Naša preporuka pri kupovini bojlera je

asortiman firme "Elit-inox" Čačak, čiji proizvodi mogu zadovoljiti sve zahteve

domaćeg i probranog ino-trzišta, a karakteriše ih prvenstveno dobar kvalitet,

lep dizajn i velika ekonomičnost.   

    Uvereni smo da ovakvim pristupom možemo još dugo opravdati poverenje

koje nam ukazujete!

 


            (011) 351-22-11,  (011) 358-70-00,  063/ 283-511       E-mail:avalicrenome@open.telekom.rs 

        

         All rightts resserved